THÔNG TIN DỰ ÁN

QUY MÔ DỰ ÁN

Hạng mục thi công: Khối phòng ngủ

Quy mô dự án: 100 phòng

Địa chỉ: 310 Đường Bưởi , Quận Ba Đình , Hà Nội

Thông Tin Chủ Đầu Tư

Chủ Đầu Tư: Anh Tuân

 

Hình Ảnh Dự Án

Sản Xuất - Thi Công

TÔI MUỐN MUA SẢN PHẨM NÀY