Chính sách bảo hành đổi trả

Sau khi nhận được biên bản nghiệm thu công trình - các hạng mục công trình, các sản phẩm để đưa vào sử dụng, DYF sẽ thực hiện những cam kết bảo hành như sau:

  • Bảo hành công trình trong thời gian 12 tháng;
  • Trong thời gian bảo hành công trình DYF phải sửa chữa mọi sai sót, khiếm khuyết do lỗi của DYF gây ra trong quá trình thi công công trình bằng chi phí của DYF.

DYF sẽ bảo hành sản phẩm trong các trường hợp sau:

  • Các sản phẩm của DYF sản xuất không sử dụng được đúng công năng thiết kế.
  • Phụ kiện bị han rỉ, lệch, lỏng ốc vít.
  • Gỗ bị nứt, bong chóc lớp phủ, gãy, phồng rộp.

DYF không bảo hành sản phẩm trong trường hợp sau:

  • Khách hàng hoặc bên liên quan của khách hàng sử dụng sản phẩm sai công năng của sản phẩm.
  • Sản phẩm hỏng hóc do yếu tố bất khả kháng như thiên tai, lũ lụt, gió bão v.v.
  • Sản phẩm quá thời gian bảo hành. 

Đổi trả hàng: Trường hợp sản phẩm DYF trong thời gian bảo hành & không thể khắc phục xử lý lỗi do bên DYF thì chúng tôi sẽ đổi sản phẩm mới gửi đến quý khách.